Propojení DPD a WooCommerce

Pro weby sítě behejsepsem.cz jsem vytvořil WordPress plugin, který propojuje WooCommerce s přepravní službou DPD.

DPD má WSDL API, jehož specifikace je dostupná na https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/ShipmentServiceImpl?wsdl. Pro integraci služeb, které používají WSDL specifikaci, se mi nejvíce osvědčilo vygenerovat si z definice WSDL PHP SDK, které umožnují pohodlně vytvářet XML requesty namísto toho, aby se nějak ručně psaly. Tento způsob umožňuje i výrazně jednodušší údržbu systému, kdy při změně definice API stačí přegenerovat jednotlivé třídy SDK.

Pro generování tříd používám WsdlToPhp/PackageGenerator, který zatím fungoval u všech projektů, u nichž jsem ho použil. Pro vygenerování PHP SDK pro DPD stačí pustit v terminálu:

wsdltophp generate:package \                     
urlorpath="https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/ShipmentServiceImpl?wsdl" \
  --destination="DPDManifestAPI" \
  --composer-name="woo-dpd/dpd-manifest-api" \
  --force --namespace="WPProgramator\WOO_DPD\DPDManifestApi"

 

Tento příkaz vygeneruje všechy potřebné třídy pro napojení DPD ShipmentAPI.

Příklad třídy, která zajišťuje samotné napojení, pak vypadá takto:

<?php

namespace WPProgramator\WOO_DPD\DPD;

use WPProgramator\WOO_DPD\DPDManifestApi\StructType\ReferenceVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\ClassMap;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\ServiceType\Create;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\AddFieldShopShipmentVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\CreateShipment;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ErrorVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ParcelResultVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ShipmentResultVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ShipmentVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ParcelVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\AdditionalServiceVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\CodVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ParcelShopVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ParcelShopShipmentVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\MoreServicesShopShipmentVO;
use WPProgramator\WOO_DPD\DPDShipmentApi\StructType\ServiceShopShipmentVO;
use WsdlToPhp\PackageBase\AbstractSoapClientBase;
use WPProgramator\WOO_DPD\Order;
use function WPProgramator\WOO_DPD\wpp_woo_dpd_container;

class Shipment {
 /**
  * @var CreateShipment
  */
 private $create_shipment;
 /**
  * @var
  */
 private $shipment_vo;
 /**
  * @var ParcelVO
  */
 private $parcel_vo;

 /**
  * @var ReferenceVO
  */
 private $reference_vo;
 /**
  * @var AdditionalServiceVO
  */
 private $additional_service_vo;
 /**
  * @var CodVO
  */
 private $cod_vo;
 /**
  * @var ParcelShopVO
  */
 private $parcel_shop_vo;
 /**
  * @var ParcelShopShipmentVO
  */
 private $parcel_shop_shipment_vo;
 /**
  * @var DPD
  */
 private $dpd;


 public function __construct(
  DPD $dpd,
  CreateShipment $create_shipment,
  ShipmentVO $shipment_vo,
  ParcelVO $parcel_vo,
  ReferenceVO $reference_vo,
  AdditionalServiceVO $additional_service_vo,
  CodVO $cod_vo,
  ParcelShopVO $parcel_shop_vo,
  ParcelShopShipmentVO $parcel_shop_shipment_vo
 ) {
  $this->dpd           = $dpd;
  $this->create_shipment     = $create_shipment;
  $this->shipment_vo       = $shipment_vo;
  $this->parcel_vo        = $parcel_vo;
  $this->reference_vo      = $reference_vo;
  $this->additional_service_vo  = $additional_service_vo;
  $this->cod_vo         = $cod_vo;
  $this->parcel_shop_vo     = $parcel_shop_vo;
  $this->parcel_shop_shipment_vo = $parcel_shop_shipment_vo;
 }

 /**
  * @param $order_id
  */
 public function add_shipments( $order_id ) {
  $this->setup_shipment_service();

  $shipments = $this->create_shipment->getShipmentList();
  if ( is_array( $order_id ) ) {
   foreach ( $order_id as $id ) {
    $shipments[] = $this->get_shipment( $id );
   }
  } else {
   $shipments[] = $this->get_shipment( $order_id );
  }

  $this->create_shipment->setShipmentList( $shipments );

  $create = $this->get_create_service();
  $create->createShipment( $this->create_shipment );
  $result = $create->getResult()->getResult()->getResultList();
  $data  = [];
  foreach ( $result as $item ) {
   /** @var $res ShipmentResultVO */
   /** @var $error ErrorVO */

   $error = $item->getError();
   if ( $error ) {
    $data['errors'][] = new \WP_Error( $error->getCode(), $error->getText() );
   } else {
    /** @var $item ShipmentResultVO */
    $data['shipments'][ $item->getShipmentReference()->getReferenceNumber() ] = [
     'shipment_id'      => $item->getShipmentReference()->getId(),
     'shipment_reference_no' => $item->getShipmentReference()->getReferenceNumber(),
    ];
    foreach ( $item->getParcelResultList() as $parcel_result ) {
     /** @var $parcel_result ParcelResultVO */
     $data['shipments'][ $item->getShipmentReference()->getReferenceNumber() ]['parcels'][] = [
      'parcel_id'      => $parcel_result->getParcelId(),
      'parcel_reference_no' => $parcel_result->getParcelReferenceNumber(),
     ];
    }
   }
  }

  return $data;
 }

 /**
  * Setup the shipment service
  */
 private function setup_shipment_service() {
  $this->create_shipment->setWsUserName( $this->dpd->username )
             ->setWsPassword( $this->dpd->password )
             ->setWsLang( $this->dpd->lang )
             ->setApplicationType( $this->dpd->application_type )
             ->setPriceOption( 'WithoutPrice' );

 }

 /**
  * Get a single shipment
  *
  * @param $order_id
  *
  * @return ShipmentVO
  */
 private function get_shipment( $order_id ) {
  /** @var Order $order */
  $order      = wpp_woo_dpd_container()->create( 'WPProgramator\WOO_DPD\Order', [ $order_id ] );
  $wc_order    = $order->get_order();
  $street     = $wc_order->get_shipping_address_1() ?: $wc_order->get_billing_address_1();
  $number     = '';
  $splitted_street = $this->split_street( $street );
  if ( $splitted_street ) {
   $street = $splitted_street[1];
   $number = $splitted_street[2];
  }

  $this->shipment_vo = new ShipmentVO();
  // Basic package details
  $shipment = $this->shipment_vo->setShipmentReferenceNumber( $order->get_reference_no() )
                 ->setPayerId( $this->dpd->payer_id )
                 ->setSenderAddressId( $this->dpd->sender_address_id )
                 ->setReceiverName( $wc_order->get_formatted_shipping_full_name() ?: $wc_order->get_formatted_billing_full_name() )
                 ->setReceiverFirmName( $wc_order->get_billing_company() )
                 ->setReceiverCountryCode( $wc_order->get_shipping_country() ?: $wc_order->get_billing_country() )
                 ->setReceiverZipCode( $wc_order->get_shipping_postcode() ?: $wc_order->get_billing_postcode() )
                 ->setReceiverCity( $wc_order->get_shipping_city() ?: $wc_order->get_billing_city() )
                 ->setReceiverStreet( $street )
                 ->setReceiverHouseNo( $number )
                 ->setReceiverPhoneNo( $wc_order->get_billing_phone() )
                 ->setMainServiceCode( '1' )
                 ->setReceiverEmail( $wc_order->get_billing_email() )
                 ->setMainServiceCode( $this->get_main_service_code( 'private' ) );

  $parcels = [];
  for ( $i = 0; $i < $order->get_packages_no(); $i ++ ) {
   $parcel  = new ParcelVO();
   $parcels[] = $parcel->setParcelReferenceNumber( $this->dpd->store_prefix . '-' . $wc_order->get_order_number() . '-' . rand() )
             ->setWeight( "1" );
  }

  // Reset the additional services
  $this->shipment_vo->setParcels( $parcels );
  $this->additional_service_vo->setCod( null )
                ->setParcelShop( null )
                ->setDocumentReturn( null )
                ->setHighInsurance( null )
                ->setExpay( null )
                ->setIdCheck( null )
                ->setMoreServices( null )
                ->setSaturdayDelivery( null )
                ->setPredictEmail( null )
                ->setPredictSms( null )
                ->setTimeFrame( null );

  $additional_service_found = false;

  $this->shipment_vo->setAdditionalServices( null );
  // Support COD payments
  if ( $order->has_cod() ) {
   $cod = $this->cod_vo->setAmount( $wc_order->get_total() )
             ->setCurrency( $wc_order->get_currency() )
             ->setPaymentType( 'Cash' );
   $this->additional_service_vo->setCod( $cod );
   $additional_service_found = true;
  }

  // Support Parcel Shop
  if ( $order->is_parcel_shop() ) {
   $data    = $order->get_parcel_shop_data();
   $parcel_shop = $this->parcel_shop_shipment_vo->setParcelShopId( $data['id'] )
                          ->setCompanyName( $data['company'] )
                          ->setCity( $data['city'] )
                          ->setStreet( $data['street'] )
                          ->setHouseNo( $data['house_no'] )
                          ->setCountryCode( $data['country_code'] )
                          ->setZipCode( $data['postal_code'] );

   $this->additional_service_vo->setParcelShop( $parcel_shop );
   $this->shipment_vo->setMainServiceCode( $this->get_main_service_code( 'parcel_shop' ) );
   $additional_service_found = true;
  }

  // Support multiple packages
  if ( $order->get_packages_no() > 1 && $order->has_cod() ) {
   $field = new AddFieldShopShipmentVO();
   $field->setName( 'ComplDel' )
      ->setValue( '1' );
   $service_vo = new ServiceShopShipmentVO();
   $service_vo->setCode( '50106' )
         ->addField( $field );
   $more_services_shipment_vo = new MoreServicesShopShipmentVO( [ $field ] );
   $this->additional_service_vo->setMoreServices( $more_services_shipment_vo );
  }

  if ( $additional_service_found ) {
   $this->shipment_vo->setAdditionalServices( $this->additional_service_vo );
  }

  return $shipment;
 }

 /**
  * Get number from street
  *
  * @param $street
  *
  * @return bool
  */
 private function split_street( $street ) {
  if ( preg_match( '/([^\d]+)\s?(.+)/i', $street, $result ) ) {
   return $result;
  }

  return false;
 }

 /**
  * Get the main service code
  *
  * @param $service
  *
  * @return string
  */
 public function get_main_service_code( $service ) {
  switch ( $service ) {
   case 'private':
    $code = '109';
    break;
   case 'parcel_shop':
    $code = '50101';
    break;
   default:
    $code = '109';
  }

  return $code;

 }

 /**
  * Setup the service
  * @return Create
  */
 public function get_create_service() {
  $options = array(
   AbstractSoapClientBase::WSDL_URL   => 'https://www.mojedpd.cz/IT4EMWebServices/eshop/ShipmentServiceImpl?wsdl',
   AbstractSoapClientBase::WSDL_CLASSMAP => ClassMap::get(),
  );

  return new Create( $options );
 }
}

WooCommerce plugin pro DPD aktuálně podporuje služby Standard, Private, Parcel Shop, a doplňkové služby Dobírka a Kompletní doručení. Přidání dalších funkcí je díky napojení přes wsdl specifikaci opravdu jednoduché.

Pokud budete mít o propojení WooCommerce s DPD nebo podobné řešení zájem, neváhejte mě kontaktovat.

Přidat komentář