Star Rating Shortcode – jednoduchý WordPress plugin

Pro gsklub.cz jsem nedávno napsal jednoduchý WordPress plugin, který umožňuje po zadání shortcodu zobrazit hodnocení ve formě hvězdiček.

Shortcode je ve tvaru:

[wp_star_rating stars_no="5" rating="3.5" star_width="30"]

Parametry shortcodu jsou:

stars_no: počet hvězdiček
rating: hodnocení
star_width: velikost hvězdičky

Hodnocení se pak zobrazí takto:

 

Plugin si můžete zdarma stáhnout, nebo se níže podívat na kód, který takovou funkcionalitu zařídí.

<?php
/*
Plugin Name: Star Rating
Description: Simple star rating shortcode
Author: Václav Greif
Author URI: https://wp-programator.cz/
Version: 1.0
*/

namespace WPProgramator\StarRatingShortcode;

final class Init {
 /**
  * Private ctor so nobody else can instance it
  */
 private function __construct() {
  $this->require_classes();
  $this->add_actions();
 }

 /**
  * Require classes
  */
 public function require_classes() {
 }

 /**
  * Add actions
  */
 public function add_actions() {
  add_shortcode( 'wp_star_rating', array( $this, 'render_star_rating' ) );
  add_action( 'wp_enqueue_scripts', array( $this, 'enqueue_frontend_scripts' ) );
  add_action( 'wp_footer', array( $this, 'initialize_rating' ) );
 }

 /**
  * Call this method to get singleton
  * @return Init
  */
 public static function instance() {
  static $inst = null;
  if ( null === $inst ) {
   $inst = new Init();
  }

  return $inst;
 }

 /**
  * Render the shortcode
  *
  * @param $atts
  *
  * @return false|string
  */
 public function render_star_rating( $atts ) {
  $a = shortcode_atts(
   array(
    'stars_no'  => 5,
    'rating'   => 0,
    'star_width' => 20,
   ),
   $atts
  );

  ob_start(); ?>
    <div data-rateyo-num-stars="<?php echo $a['stars_no']; ?>" data-rateyo-rating="<?php echo floatval( $a['rating'] ); ?>" data-rateyo-read-only="true" data-rateyo-star-width="<?php echo $a['star_width'] ?>px" class="stars"></div>
  <?php
  return ob_get_clean();
 }

 /**
  * Enqueue frontend scripts
  */
 public function enqueue_frontend_scripts() {
  wp_enqueue_style( 'rate-yo', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/rateYo/2.3.2/jquery.rateyo.min.css', [], 1 );
  wp_enqueue_script( 'rate-yo', 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/rateYo/2.3.2/jquery.rateyo.min.js', array( 'jquery' ), 1, true);

 }

 /**
  * Initialize Star rating
  */
 function initialize_rating() { ?>
    <script type="text/javascript">
      jQuery(document).ready(function ($) {
        $(".stars").rateYo();
      });
    </script>
 <?php }

}

Init::instance();

 

Do nového roku přeji všem hodně štěstí a spoustu zábavy!

Přidat komentář