Vytvoření admin účtu WordPress z FTP

Při začátku spolupráce klienty ve většině případů požádám o FTP nebo SSH přístup na jejich server. To je potřeba k tomu, abych mohl na jejich WordPress a WooCommerce webech začít pracovat.

Klienti mi často nabízí i vytvoření přístupu do administrace, to ale není potřeba, protože je možné WordPress admin účet jednoduše vytvořit přes FTP nebo WP-CLI.

Kód pro vytvoření WordPress admin účtu přes FTP je jednoduchý:

add_action('init','wpp_admin_account');
/**
 * Create a new admin user
 */
function wpp_admin_account(){
  // Define the login details
	$user = 'vaclav.greif';
	$pass = 'mystrongpassword';
	$email = 'info@vaclavgreif.cz';
	// Check if the user already exists, create a new admin user if not
	if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
		$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
		$user = new WP_User( $user_id );
		$user->set_role( 'administrator' );
	} else {
	  // If the user exists already, update the password
	  $user = get_user_by('email',$email);
	  if (!$user) {
	    $user = get_user_by('login', $user);
	  }
	  wp_update_user(
	    [
	      'ID'=> $user->ID,
	      'user_pass' => $pass 
	    ]
	  );
	}
}

Podobně snadné je i vytvoření administrátorského účtu přes WP-CLI:

$ wp user create bob bob@example.com --role=author
Success: Created user 3.
Password: k9**&I4vNH(&

Nebo změna hesla uživatele:

$ wp user update USERNAME --user_pass="PASSWORD"

Pokud potřebujete pomoci s WordPress programováním, neváhejte mě kontaktovat.

Přidat komentář