Zobrazení nejčtenějších článků ve WordPressu přes API Google Analytics

Již několik let spravuji portály mediální společnosti Media Networks ceska-justice.cz, zdravotnickydenik.cz a ekonomickydenik.cz,

Návštěvnost na těchto webech během posledního roku díky spolupráci se Seznam.cz výrazně vzrostla, a to ve špičkách až na 250 000 unikátních návštěvníků denně na některém z webů. To znamenalo kromě migrace na kvalitní a optimalizovaný server i optimalizaci některých funckionalit na webech.

Jednou z malých, ale užitečných funkcionalit na webu, je zobrazení nejčtenějších článků v sidebaru. Na to běžně ve WordPressu používám plugin WordPress Popular Posts, který funguje výborně i na velkých webech. Některé z databázových dotazů v pluginu ale nejsou optimalizované, a při takovém počtu návštěv jako je na webech Media Networks trvaly dotazy do databáze i několik desítek sekund.

Bylo by samozřejmě možné dotazy v pluginu optimalizovat, ale rozhodl jsem se pro elegantnější řešení, a to načítání nejčtenějších článků ve WordPressu přes API Google Analytics.

Google Analytics má Reporting API, které umožňuje dynamicky načítat data z Google analytics přes API. Má také PHP knihovnu a podrobný popis na její základní instalaci.

Na kód, který zařídí propojení WordPress a Google Analytics se můžete podívat níže.

<?php

namespace Media_Networks_Google_Api;

use Media_Networks_Google_Api\Core\Component;

class Api extends Component
{
  public function setup()
  {
    if ( ! isset($_GET['save-ga'])) {
      return;
    }
    $this->saveGaData();
  }

  /**
   * Save Googla Analytics most viewed pages to an option
   * @throws \Google_Exception
   */
  public function saveGaData()
  {
    // Initialize the Analytics object
    $analytics = $this->initializeAnalytics();

    // Get the report
    /** @var \Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsResponse $response */
    $response = $this->getReport($analytics);

    // Save the data
    if ($response && ! empty($response->getReports())) {
      $this->saveData($response);
    }
  }

  /**
   * Save the data
   *
   * @param \Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsResponse $response
   */
  public function saveData(\Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsResponse $response)
  {
    $most_viewed = [];
    foreach ($response->getReports()[0]->getData()->getRows() as $row) {
      /** @var $row \Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRow */
      // We have only one dimension
      $url = $row->getDimensions()[0];
      if ($url == '/') {
        continue;
      }

      $urls = explode('/', $url);
      $slug = end($urls) == '' ? $urls[sizeof($urls) - 2] : end($urls);
      $p  = get_page_by_path($slug, 'OBJECT', 'post');
      if ($p) {
        $most_viewed[] = $p->ID;
      }
    }
    update_option('mn_most_viewed', $most_viewed);
    die(var_dump($most_viewed));
  }

  /**
   * @return \Google_Service_AnalyticsReporting
   * @throws \Google_Exception
   */
  public function initializeAnalytics()
  {
    $key_file = $this->plugin->get_asset_path('credentials.json');
    $client  = new \Google_Client();
    $client->setApplicationName("Analytics Reporting");
    $client->setAuthConfig($key_file);
    $client->setScopes(['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly']);

    return new \Google_Service_AnalyticsReporting($client);
  }


  /**
   * Queries the Analytics Reporting API V4.
   *
   * @param \Google_Service_AnalyticsReporting service An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
   *
   * @return \Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsResponse`
   */
  public function getReport($analytics)
  {
    // Create the DateRange object.
    $dateRange = new \Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
    $dateRange->setStartDate("7daysAgo");
    $dateRange->setEndDate("today");

    // Create the Metrics object.
    $sessions = new \Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
    $sessions->setExpression("ga:pageviews");
    $sessions->setAlias("views");

    $dimension = new \Google_Service_AnalyticsReporting_Dimension();
    $dimension->setName('ga:PagePath');

    $orderby = new \Google_Service_AnalyticsReporting_OrderBy();
    $orderby->setFieldName('ga:pageviews');
    $orderby->setOrderType('VALUE');
    $orderby->setSortOrder("DESCENDING");


    // Create the ReportRequest object.
    $request = new \Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
    $request->setViewId('999888777');
    $request->setDateRanges($dateRange);
    $request->setDimensions([$dimension]);
    $request->setMetrics(array($sessions));
    $request->setOrderBys(array($orderby));


    $body = new \Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
    $body->setReportRequests(array($request));

    return $analytics->reports->batchGet($body);
  }
}

Pokud budete mít zájem o integraci Google Analytics a WordPress přes API, nebo API integraci jiných služeb a WordPressu, neváhejte se na mě obrátit

Přidat komentář