Změna adresáře pro nahrávání médií

Jeden z mých klientů importoval tisíce produktů za pomoci pluginu WP All Import.

Vše fungovalo výborně, ale problém byl s obrázky – všechny se nahrávaly do jedné složky, a protože WordPress generuje pro každý obrázek několik rozměrů, v jedné složce bylo více než 100 000 tisíc souborů, což samozřejmě způsobilo problémy s rychlostí a serverem.

Řešením bylo použít filtr upload_dir, pomocí kterého se dá dynamicky měnit cesta k nahrávaným souborům.

Výsledný plugin vypadal takto:

<?php
/*
Plugin Name: WPAI - Fix images
Plugin URI: http://IHaveNoIdeaWhereThisCodeWillBeUsed.com
Description: Activate this plugin to have max 500 images in a directory when importing images with WP All Import
Author: Václav Greif
Version: 1.0
Author URI: https://wp-programator.cz/
Textdomain: wpaiif
*/

/**
 * Change upload path for WP All Import
 *
 * We are using upload_dir filter to change the upload params
 * There doesn't seem a way to add the filter only for WPAI (I tried to hook this to 'pmxi_before_xml_import', but that
 * didn'work at all
 *
 * That means, when doing import, be sure to activate the plugin
 */
add_filter('upload_dir', 'wpaiif_upload_dir');
function wpaiif_upload_dir($param ) {

  $last_dir_no = get_option('wpaiif_last_dir_no',1);
  $import_dir = 'wpai';

  $param['path'] = $param['basedir'].'/' . $import_dir . '/'. $last_dir_no;
  $param['url'] = $param['baseurl'].'/' . $import_dir . '/'. $last_dir_no;
  $param['subdir'] = '/'. $import_dir . '/'. $last_dir_no;


  // This is here just to create the first directory
  if (!file_exists($param['path'])) {
    mkdir($param['path'], 0777, true);
  }

  // Count files in directory
  $files_count = wpaiif_count_files($param['path']);

  if ($files_count < 400) {
    // If less than X files in directory, return $params
    return $param;
  } else {
    // If more than X files in directory, just increasethe wpaiif_last_dir_no option

    $last_dir_no++;
    update_option('wpaiif_last_dir_no',$last_dir_no);

    $param['path'] = $param['basedir'].'/' . $import_dir . '/'. $last_dir_no;
    $param['url'] = $param['baseurl'].'/' . $import_dir . '/'. $last_dir_no;
    $param['subdir'] = '/'. $import_dir . '/'. $last_dir_no;

    // Be sure the directory exists
    if (!file_exists($param['path'])) {
      mkdir($param['path'], 0777, true);
    }
  }

  // Whoopeee, we are done
  return $param;

}

/**
 * Count files in directory
 * Regarding http://stackoverflow.com/questions/12801370/count-how-many-files-in-directory-php this is the fastet method
 * @param $dir
 * @return int
 */
function wpaiif_count_files ($dir)
{
  $f = new FilesystemIterator($dir, FilesystemIterator::SKIP_DOTS);
  return iterator_count($f);
}

Přidat komentář