WooCommerce – změna pořadí polí v objednávce

Autoři softwaru pro automatické obchodování na burze quastic.com mě oslovili, abych dokončil jejich web. Součástí úprav byla optimalizace objednávkového procesu, podpora více měn a jazykových mutací, napojení na emailový nástroj GetResponse a spousta dalších úprav WooCommerce.

Jedním z požadavků byla změna pořadí polí na stránce s objednávkou. Na to se ve starších verzích WooCommerce používal filtr woocommerce_checkout_fields, kód vypadal tedy např.:


add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'quastic_move_checkout_fields' );
 
function quastic_move_checkout_fields( $fields ) {
   
 // Billing: move these around in the order you'd like
   
 $fields2['billing']['billing_first_name'] = $fields['billing']['billing_first_name'];
 $fields2['billing']['billing_last_name'] = $fields['billing']['billing_last_name'];
 $fields2['billing']['billing_company']  = $fields['billing']['billing_company'];
 $fields2['billing']['billing_address_1'] = $fields['billing']['billing_address_1'];
 $fields2['billing']['billing_address_2'] = $fields['billing']['billing_address_2'];
 $fields2['billing']['billing_city']    = $fields['billing']['billing_city'];
 $fields2['billing']['billing_postcode']  = $fields['billing']['billing_postcode'];
 $fields2['billing']['billing_state']   = $fields['billing']['billing_state'];
 $fields2['billing']['billing_country']  = $fields['billing']['billing_country'];
 $fields2['billing']['billing_email']   = $fields['billing']['billing_email'];
 $fields2['billing']['billing_phone']   = $fields['billing']['billing_phone'];
   
 // Shipping: move these around in the order you'd like
   
 $fields2['shipping']['shipping_first_name'] = $fields['shipping']['shipping_first_name'];
 $fields2['shipping']['shipping_last_name'] = $fields['shipping']['shipping_last_name'];
 $fields2['shipping']['shipping_company']  = $fields['shipping']['shipping_company'];
 $fields2['shipping']['shipping_address_1'] = $fields['shipping']['shipping_address_1'];
 $fields2['shipping']['shipping_address_2'] = $fields['shipping']['shipping_address_2'];
 $fields2['shipping']['shipping_city']    = $fields['shipping']['shipping_city'];
 $fields2['shipping']['shipping_postcode']  = $fields['shipping']['shipping_postcode'];
 $fields2['shipping']['shipping_state']   = $fields['shipping']['shipping_state'];
 $fields2['shipping']['shipping_country']  = $fields['shipping']['shipping_country'];
   
 $checkout_fields = array_merge( $fields, $fields2);
 return $checkout_fields;
}

Ve Woocommerce 3.0 a novějších je ale na pořadí polí potřeba použít nový filtr, woocommerce_default_address_fields. Pro nové verze WooCommerce tedy kód je např.:


add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'quastic_move_checkout_fields_woo_3' );
 
function quastic_move_checkout_fields_woo_3( $fields ) {
 
  // default priorities: 
  // 'first_name' - 10
  // 'last_name' - 20
  // 'company' - 30
  // 'country' - 40
  // 'address_1' - 50
  // 'address_2' - 60
  // 'city' - 70
  // 'state' - 80
  // 'postcode' - 90
 
 // e.g. move 'company' above 'first_name':
 // just assign priority less than 10
 $fields['company']['priority'] = 8;
 
 return $fields;
}

Přidat komentář